محصولات آکوستیک

کاربر می‌تواند محصولات آکوستیکی فضاگویا را بسته به طراحی انجام شده، سفارش داده و به تعداد، ابعاد و رنگ‌های مورد نیاز تحویل بگیرد.
امکانات و تجهیزاتی که شرکت فضا گویا به منظور ایجاد فضایی آرام و دارای مشخصه‌های آکوستیکی مطلوب مورد استفاده قرار می‌دهد به صورت مختصر در ادامه خلاصه شده‌اند. تقریبا اکثر محصولات بسته به محل قرارگیری و کاربری آن‌ها در فضا، طراحی شده‌اند و شکل خاص خود را گرفته‌اند. پس از مشخص شدن نوعی از خدمات آکوستیکی توسط کاربر، این محصولات به طرق مختلف در فضاسازی به کار گرفته می‌شوند