صندلی کارمندی

کارمندان بنا به شرایط شغلیشان مجبور هستند مدت زمان طولانی را روی صندلی‌ها بگذرانند و به همین دلیل مهم است که صندلی کارشناسی و کارمندی به چه شکل و طرحی باشند. به صندلی‌هایی که این افراد از آنها استفاده می‌کنند صندلی کارشناسی و کارمندی می‌گویند. صندلی کارشناسی و کارمندی مناسب باید به شکلی باشد که به خوبی از چهار ناحیه ستون فقرات که با آن در تماس است حمایت کند. در نهایت نیز باید طوری باشد که کمترین آسیب را به بدن فرد وارد کند، به دلیل این که نشستن آن هم در طولانی مدت خود عملی آسیب رسان برای بدن است. با صندلی‌هایی که با اصول ارگونومی ساخته شده باشند، این آسیب‌ها به حداقل رسانده می‌شوند.  

مشخصات صندلی کارشناسی و کارمندی

مهم‌ترین ویژگی صندلی کارشناسی و کارمندی این است که پشتی‌ صندلی قابل تنظیم باشد و مهره‌های پشت به خوبی در آن قرار بگیرند. صندلی اداری نباید به شکلی باشد که گردش خون را در پاها به ویژه زانوها مختل کند. آرنج کارمندان باید روی صندلی کارشناسی و کارمندی به شکل 8 از شانه‌ها فاصله بگیرد. بهتر است پشتی‌ها فنری نباشند.

صندلی‌هایی که به دلیل بی حرکت بودن تکیه‌ گاه و نشیمن گاه، فرد نمی‌تواند به آسانی روی آنها حرکت کند، گزینه‌های مناسبی نیستند. صندلی کارشناسی و کارمندی مناسب باید امکان حرکت مناسب مفاصل بدن را ایجاد کند.

صندلی کارشناسی و کارمندی باید تکیه گاهی برای ستون فقرات و پشت کارمندان باشند تا آنها روی آنها احساس راحتی کنند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند. همچنین، حفظ و تغییر وضعیت باید به راحتی روی آنها قابل انجام باشد.

صندلی کارشناسی و کارمندی بهتر است دسته داشته باشند تا از ماهیچه‌های گردن و شانه محافظت کنند و در زمان بلند شدن بتوان مانند بک تکیه گاه از آن استفاده کرد.

کفی یا نشیمن گاه صندلی در بهترین حالت باید با فرم نشیمن گاه افراد هماهنگ باشد تا کمترین آسیب را به افراد وارد کند. همچنین، باید به شکلی باشد که تمام وزن افراد روی سطح آنها پخش شود. ارتفاع آنها باید قابل تغییر باشد که هر فردی متناسب با وضعیت و میزش بتواند آن را تنظیم کند. پایه‌های چرخ دار موجب می‌شود که فرد به راحتی به میزش دسترسی داشته باشد و دامنه حرکتی او زیاد می‌شود. استحکام صندلی کارشناسی و کارمندی نیز اهمیت دارد، زیرا صندلی های کارشناسی و کارمندی مدت زمان طولانی باید عمر کنند و زود تغییر حالت ندهند.

برای سفارش انواع صندلی کارشناسی و کارمندی می‌توانید با شرکت مبلمان اداری فضاگویا تماس بگیرید. صندلی های کارشناسی و کارمندی این شرکت همگی بر اساس اصول ارگونومی ساخته شده‌اند و از استانداردهای لازم برخوردار هستند.