پارتیشن آکوستیک

پارتیشن های اداری به جداره ها یا پنل هایی که می توانند قابلیت باز و بسته شدن و جابه جایی نیز داشته باشند می گویند که برای تقسیم فضای اداری یا دفتر استفاده می شوند. پارتیشن های اداری می توانند دارای درب یا بدون درب باشند. معمولا برای دسته بندی فضاهای کوچک و شخصی سازی محیط برای هر کارمند یا مجموعه‌ای از کارکنان از پارتیشن استفاده می شود. به صورت کلی پارتیشن ها هم می توانند با شیشه و هم بدون شیشه طراحی شوند.
پارتیشن‌های اداری فضاگویا در دو نوع دارای پنل جاذب و ساده تولید می‌شوند. 
6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi