دکوراسیون اداری فضا گویا آرمان ستد

طراحی دکوراسیون شرکت آرمان ستد در فضای 80 متر مربعی شامل:

- فضای مدیریت دارای بوفه ی دوطرفه به منظور جداکردن فضای استراحت مدیر

- فضای کنفرانس دارای بوفه با محل نصبLCD

- میز رسپشن با کمد و نصب لوگوی روی شیشه

- طراحی سقف کاذب و نور

همچنین میز پذیرایی و دیوارکوب

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi