دکوراسیون اداری فضا گویا کارگزاری بورس بهگزین

شرکت سرمایه گزاری بورس بهگزین به مساحت 275 متر مریع شامل فضای مدیرت، اتاق معاملات، پذیرش، تالار اختصاصی، حسابرسی، بایگانی و نهارخوری

- جداسازی فضا ها با پارتیشن بندی و شیشه یTempered انجام شده است.

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi