دکوراسیون اداری فضا گویا شهرداری نصیر شهر

طراحی و تجهیز شهرداری نصیر شهر به متراژ تقریبی 150متر مربع شامل اتاق شهردار و مسئول دفتر و اتاق کنفرانس

- در بر گیرنده ی میز مدیریتی، بوفه، میز کنفرانس، قفسه بندی دکوراتیو، سقف کاذب و تجهیزات دکوراتیو

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi