دکوراسیون اداری فضا گویا سپهر منور

طراحی دکوراسیون داخلی دفتر بازرگانی و فروش انواع تجهیزات روشنایی به متراژ 210 مترمربع

- تقسیم بندی فضا با پارتیشن انجام گرفته است. شامل فضای مدیریت، اتاق انتظار، نمایشگاه داخلی، انبار، اتاق کنفرانس، مهندسی، کارشناس فروش و نهارخوری

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi