دکوراسیون اداری فضاگویا کارت اعتباری ایران کیش

طراحی و چیدمان دکوراسیون اداری این پروژه در 7طبقه بر اساس چارت سازمانی انجام شد. علاوه بر آن طبقات مدیریتی آن با توجه به نیازهای شرکت نام برده به صورت هماهنگ طراحی گردید. این طراحی شامل دیوار سازی و سقف دکوراتیو و مبلمان اداری بوده است

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi