دکوراسیون اداری فضاگویا پروژه اتاق بازرگانی

طراحی و تجهیز مبلمان اداری این پروژه در فضایی به مساحت 480متر مربع، در 2 تیپ کاربردی اقتصادی و دکوراتیو انجام گردید.وضعیت جداسازی فضاها، پارتیشن بندی در چندین طرح و کتابخانه می باشد.

در این پروژه تلاش شده با ایجاد دیوایدرهای آکوستیک ،از ازدحام فضا کم شود.

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi