دکوراسیون اداری فضاگویا پروژه برق صنعتی ری

در فضایی به مساحت تقریبی130 متر مربع شامل فضاهای مدیریتی،منشی و کنفرانس می باشد.

در این پروژه سعی شده فضاهایی طراحی گردد که علاوه بر زیبایی آکوستیک نیز باشد.

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi