دیوارکوب طرحی خاص

دیوارکوب طراحی خاص یکی از بهترین متریال هایی است که به صورت سفارشی و بدون استفاده از بنایی،با هزینه ای ایده آل و در طرح و رنگ های گوناگون دیواره های ساختمان خود را پوشش داد.

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi