کانتر ایستاده

انواع کانتر ایستاده در ابعاد گوناگون و رنگ های متنوع از شرکت مبلمان اداری فضا گویا ساخته و ارائه می شود
6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi