پارتیشن متحرک آکوستیکی

معمولاً میزهای کارمندان اداری به وسیله پارتیشن‌های اکوستیکی جدا می‌شود تا هر کدام از کارمندان با تمرکز بیشتری به کار خود مشغول شوند . پارتیشن های متحرک آکوستیک با رنگ‌بندی متنوع با جذب صدا و حفظ حریم خصوص به کارمندان اجازه می‌دهند تا با تمرکز بیشتر و بدون حواس پرتی به کار خود بپردازند. با استفاده از پارتیشن‌های متحرک عایق صدا یا آکوستیک ،کارکنان امکان می‌یابند فضاسازی محیط را توسط خودشان، در هر زمانی که لازم بدانند انجام دهند. ممکن است در بخشی از محیط اداری در ساعاتی از روز جلساتی بین کارکنان بخش‌های مختلف برگزار شود. پارتیشن متحرک آکوستیک با جذب صدا می‌توانند کمک کنند تا کارکنان دیگر تمرکز خود را حفظ کنند.

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi