آویز سقفی یا بادبانی (acoustic sails or canopies)

نقش این المان‌ها به مانند پنل‌های دیواری در کاهش زمان واخنش و جذب صداهای مزاحم است. اما در مکان‌هایی مثل بالای یک میز کنفرانس که از دیوارها دور تر است یا با سقف سینما چه باید کرد؟ می توان مزیت‌های استفاده از پنل‌های آکوستیکی به صورت آویزی در سقف را اینگونه دسته‌بندی کرد:
الف: چون این پنل‌ها اکثر مواقع با سقف فاصله‌ای هر چند کوتاه(یا بلند، بسته به طراحی فضای اداری یا انتخاب کاربر) دارند، می‌توان از مساحت پشت پنل(نیمه پنهان آن) به عنوان جاذب صدا استفاده کرد. این به معنی افزایش حداقل دوبرابری جذب صوت(نسبت به پنل‌های دیواری، با شرایط یکسان آکوستیکی)
ب: استفاده از این المان‌ها در مکان‌هایی که دور از دیوار قرار دارند و امکان ایجاد دیوایدر آکوستیکی نیست. مانند بالای میزهای کنفرانس، میزهای کار دو یا چهار نفره، سقف سالن سینما، تئاتر و بالای گروه نوازنده‌گان در یک کنسرت، استخر، سالن‌های ورزشی و...
ج: برخی از فضاها دارای سقف‌هایی هستند که نمای زیبایی ندارد(به دلیل عبور کانال‌های تهویه،لوله‌ها و سیم‌های برق و تلفن و ...). پنل‌های آویزی با سلیقه و انتخاب کاربر می‌توانند علاوه بر نقش آکوستیکی، زینت‌بخش سقف و فضای او باشند. 
6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi