جداکننده‌های آکوستیکی (acoustic divider)

جلوگیری ازگسترش بدون حد نویز از طریق کاهش و جذب آن در نزدیکی منبع صدا از اهمیت زیادی بر خوردار است. طراحی فضای اداری با المان‌هایی از این شکل باید همراه با در نظر گرفتن فضای بهینه برای گستره دید کارکنان انجام شود. به زبان ساده‌تر، ضمن اینکه این دیوایدرها عملکرد جذب صداهای مزاحم و ناخواسته را دارند نباید مانع دید کارکنان شوند. به خصوص افرادی که در طول روز با هم تبادل اطلاعات دارند... 
6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi