پنل‌های آکوستیکی

به منظور قرارگیری بر روی سطوح مرزی یک فضا(دیوارها و سقف) از پنل‌های آکوستیکی رویه پارچه‌ای با لایه‌های جاذب فیبری استفاده می‌شود. همچنین از این پنل‌ها می‌توان به صورت آویزی و به اصطلاح بادبانی بر روی فضا و محل‌های داخلی‌ از یک فضا استفاده کرد. با قرارگیری این پنل‌ها بر روی دیوارها، میزان جذب صوت افزایش و بازتاب از سطوح صاف کاهش می‌یابد. بنابراین زمان واخنش فضا کاسته شده و موجب ایجاد حس مطبوعی از نظر آکوستیکی می‌شود. 
6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi