میز کنفرانس قوسی شکل CF113

میز کنفرانس قوسی شکل

- ضخامت صفحات 25 میلیمتر

- قابل تولید در اندازه دلخواه و در 2 نوع وسط چوب و یا شیشه

- قابل تولید از روکش های ملامینه و یا فرمیکا(HPL) و مطابق فضا و چیدمان محیط

6LfBTsEgAAAAAEvlpP4Oay2SEtjUl7CEqpLtX4Hi