در فضای اداری استفاده از پارتیشن بهتر است یا دیوار
در فضای اداری استفاده از پارتیشن بهتر است یا دیوار
1398/09/28 | تعداد نظرات :0
چنانچه به دنبال طراحی مجدد و بازسازی فضای اداری خود هستید، ممکن است به این فکر باشید که برای ایجاد حریم خصوصی و یا یک اتاق مجزا از دیوار استفاده کنید بهتر است یا پارتیشن