دکوراسیون اداری فضا گویا سازمان آب البرز

طراحی اتاق کنفرانس شامل میز کنفرانس ماژولار بدون پذیرایی، دیوار کوب و کاور ستون هاو همچنین میز جلو مبلی