ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری HOFEX 2017

رونمایی از محصولات جدید شرکت فضا گویا در ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری HOFEX 2017

مبلمان اداری

میز کارگروهی

میز پذیرایی

میز کارگروهی

میز پذیرایی

میز کارشناسی

میز مدیریتی

میز مدیریتی

دیوارکوب | دیوارپوش

میز کارشناسی

میز پذیرایی

میز کارمندی

میز کارمندی

میز کارشناسی

میز کارشناسی

میز پذیرش

میز رسپشن

میز پذیرش

صندلی

مبلمان اداری

پارتیشن اداری

مبلمان اداری

پارتیشن تکجداره

پارتیشن تکجداره

میز مدیریتی

مبلمان اداری

مبلمان اداری