دکوراسیون اداری فضاگویا شرکت کان کالا

طراحی دکوراسیون اداری شرکت کان کالا در فضایی به مساحت 90متر مربع

شامل دیوارکوب دکوراتیو و چیدمان فضا های اداری

طراحی پروژه شرکت کان کالا در سال 1391

کد :
گارانتی :
ابعاد :