دکوراسیون اداری فضاگویا دارو شیشه

طراحی فضای اداری شرکت دارو شیشه در فضایی به مساحت 100 متر مربع شامل فضای کارمندی ، حسابداران ، کارشناس فروش ، مدیران و سرپرستان .

- پلن موجود خالی بوده و فضا سازی به وسیله ی پارتیشن ها و کمد ها انجام شده است.

- طرح شامل جدا کننده ی بین افراد ، بایگانی شخصی بالای سر و فایل مجزا برای هر نفر است.

طراحی فضای اداری شرکت دارو شیشه شامل پارتیشن ها ، کمد ها ، باگانی شخصی و فایل اداری.

کد :
گارانتی :
ابعاد :