دکوراسیون اداری فضا گویا شاپرک

طراحی و اجرای فضای داخلی شاپرک در 5 طبقه 4 واحدی متشکل از طبقه مدیریتی و کارشناسان شامل میز های کنفرانس ، مدیریت ، معاونت ، کارشناسی و منشی و فضای کتابخانه

 

شامل میز های کنفرانس ، مدیریت ، معاونت ، کارشناسی و منشی و فضای کتابخانه

کد :
گارانتی :
ابعاد :