پارتیشن دو جداره آلومینیومی

پارتیشن دوجداره با فریم آلومینیومی و تنوع متریال چوب و شیشه